• Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne

Dokumenty

Przychodząc do Kancelarii Parafialnej należy przynieść ze sobą:

 • aktualne, tj. z datą do 6. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • data I komunii świętej z pamiątki komunijnej
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje tej adnotacji na metryce chrztu),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z datą do 6 miesięcy (niezbędne gdy małżonkowie chcą , aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • dane dotyczące świadków ślubu (imiona, nazwiska, data urodzenia,adresy zamieszkania),
 • poradnictwo rodzinne ( 3 spotkania z doradcą życia rodzinnego- tel. 504 487 095).

Do kancelarii Parafialnej narzeczeni zgłaszają się, w celu dopełnienia formalności, najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

UWAGA !!! Na spisanie protokołu małżeńskiego umawiamy się na odpowiednią godzinę po uzgodnieniu z ks. Proboszczem. Nie spisujemy protokołu w ramach godzin urzędowania biura parafialnego.