• Zdjęcie główne
  • Zdjęcie główne
  • Zdjęcie główne
  • Zdjęcie główne
  • Zdjęcie główne
  • Zdjęcie główne

 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2018/2019

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

GODZ. 6.45

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:

+ Zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane/ Władysławę i Władysława Oleksiuk, z rodz. Dawidowskich, Pilipczuków, Oleksiuków, Miotków, Skrzypkowskich, ks. Piotra Perszkę, ks. Janusza Zdolskiego, Eugeniusza Krawieckiego, z rodziny Krawieckich i Dereń, Szymalaków, Kasię Kłaczkowską, Mariana Sapińskiego, Bronisława Dawidowskiego/ Reginę, Jana Bugajczyk, Pawła, Marię, Marię, Adama, Genowefę, Mateusza, Henryka, Sławomira Michałowskiego, Czesława Jabłońskiego, Zofię, Henryka Przedwojewskich, Helenę i Wiktorię Kulpa, Fryderyka Wolf, ks. Ludwiga Czmocha, ko. Stanisława Dębkowskiego/  Józefę Butowską, Bronisławę i Władysława Bilbin, Emilię i Józefa Conder, Annę i Antoniego Antoniuk i zmarli z rodzin/ Jadwigę, Michała, Stanisława Bendowskich, Ludwika, Kazimierę, Jacka Lipowiczów, Stefana Piętę, s. Zbigniewę Flis, ks. Zygmunta Humerczyka, ks. Jerzego Rzanego, z rodz. Lipowiczów, Maledndowskich, Bendowskich, Szostaków, Flisów, Sternali, Piętów, Bartkowiaków, Jachimowiczów, Pilców, Horodków, Kosickich, Koniecznych, Drzymałów, Kozów, Kowalskich, Majcherków, Rzannych, Szczepaniaków, Grafów, Studzianków, Rogozińskich, Szymańskich, krewnych i znajomych, dobrodziejów, Stanisławę Darmograj, Aleksandra Recę, Danutę, Kazimierza Balcerowiczów, ks. Adama Duraka, ks. Kazimierza Lewandowskiego, ks. Lesława Głóchowskiego, ks. Piotra Dziekana, ks. Zbigniewa Kąkola, dk. Jarosława Koleśnika, ks. Jarosława Pietę, ks. Piotra Perszkę, ks. Romana Kaletę, ks. Pawła Kraska, ks. Radzisława Nowickiego, ks. Czesława Tuszyńskiego, ks. Romana Chrzanowskiego, ks. Jana Romanowicza, ks. Johannesa Taube, ks. Lucjana Kalinowskiego, ks. Krzysztofa Helianka, zm. salezjanów, rodziców salezjanów, dusze w czyśćcu cierpiące/ Halinę Sakowską, Jarosława Sakowskiego,  rodziny Sakowskich, Robaków, Wawrzyniak/ rodziców Pirańskich/ Adama Lewandowskiego z rodzicami, Józefa Fajkowskiego, Jana Zająca, rodziców Dąbrowskich/ Czesławę i Rocha Kordylewskich, Annę i Bolesława Bojarskich/ Helenę Gwizdek, Mariannę Jakubowską, z rodz. Szymańskich i Koziarskich, Czesława Wawrzyniaka/ Szymona Palę/ Eugeniusza Intrysa/ Stanisława Rusina, Irenę i Stanisława Grzesik, Mariannę i Jerzego Rusin/ z rodz. Górniaków i Mniszaków/ Urszulę Fabiszak/ Kazimierza i Annę Warzych/ Teodozję, Józefa, Tadeusza i Jerzego Miszczak/ Irenę, Tadeusza, Henryka Stroińskich, Janinę, Leona Chudy/ Stanisławę, Dariusza i Ryszarda Olejnik, Helenę, Tomasza i Józefa Cholewińskich, Waleriana, Włodzimierza Andrzejewskiego/

Ojcze nasz…/ Zdrowaś Maryjo …Wieczny odpoczynek ….

 Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:

+ Eugeniusza Chojnackiego, Helenę i Józefa Trafnych, Marcjannę Tomczak, Helenę Latuszak/ z rodz. Białasów, Koniuszów, Matyków/ Reginę, Zofię, Józefa, Eugeniusza Kordylewskich, Krystynę Goździk/ Jadwigę i Zbigniewa Śliwka/ ks. Sylwestra Janiaka z rodz. Szczepankiewiczów i Chojnackich/ Mariannę i Stanisława Sprysak/ Jadwigę, Bronisława, Mirosława Kropidłowskich/ Władysławę, Kazimierza Kubackich, Annę, Jana Urbaniak/ Zofię i Edwarda Wawrzyniak, Bolesława Cewiło/ Barbarę Borowiak, Zofię Szczepaniak, Józefę i Józefa Maciaszek, Mariannę i Władysława Borowiak, siostrę albertynkę Tacjanę/ / Mirosławę, Teodora i Marię Wenerskich, Janinę Gawrońską, Krystynę i Stanisława Spychała, Weronikę i Józefa Szczepaniak, Piotra Roszaka, ks. Stanisława Wenerskiego/ Bożenę, Helenę, Zygmunta, Stefana Siuda, Henryka, Michalinę, Michała Tomczak, Feliksę, Marcina Kościańskiego/ Jerzego Łukasiewicz, Wacława Pawlaczyka/ Mariana Wieczorka/Wacława, Józefę, Józefa Wodzyńskich/  z rodz. Przyborowskich i Chojnickich/  Krystynę i Tadeusza Janickich, z rodz. Janickich, Piotrowskich i Muchów/ Jana Pietruszak/ Barbarę Przybyłowicz z d. Majtler, Stefanię Markowską z d. Kościelniak/ Lucynę i Józefa Kałużnych, Katarzynę i Szczepana Figurę/ Kazimierza Kozłowskiego, Józefę i Stanisława Kozłowskich, Mariannę i Wacława Gulczyńskich/ Zenona Jackowskiego/ Józefa Stępniaka/ Zofię Iwańską/ Kazimierza, Mieczysławę, Czesława, Reginę, Bronisława Wesołek, Stanisławę, Stanisława Nowak, Hieronimę, Alfonsa, Grzegorza Szwydek/ Leszka Krzyżaniaka/ Krystynę i Edmunda Urban/ Adama, Marię, Franciszka Sawińskich, Mariannę, Ignacego Krawczyk/  Krystynę Miedzińską, z rodz. Miedzińskich i Anteckich/ Pelagię, Edwarda i Zygmunta Grochowskich, Józefa Kozlowskiego/ Stanisławę i Edwarda Biernat, Stanisława Jakubowskiego/ z rodz. Sztorch i Dziedowiec/ Jana i Konstantego Walczak, Jerzego Sanigórskiego/ Jadwigę, Jana, Jadwigę Ostaszewskich, Stanisławę, Leona Rybackich/ Piotra Dobieckiego, Romualda Świtonia, Edwarda Szymańskiego/ Mariannę Bąkowską, Zofię i Wacława Liszkowskich/Helenę, Mariana, Stanisława, Ewę, Krzysztofa Guźniczaków, Reginę i Franciszka Wydrów, Mariannę i Józefa Zaradzkich, z rodz. Jarockich i Kucharskich, dziadków, ofiary katastrow i wypadków, dusze w czyśćcu cierpiące/ Walerię, Józefa, Ewę i Wacława Balcerzak, Katarzynę Salaburę, Jerzego, Marię Seryło, Cecylię, Marcelego Chęcińskich, dusze w czyśćcu cierpiące

Ojcze nasz…/ Zdrowaś Maryjo …Wieczny odpoczynek ….

 Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:

+ Bronisławę i Stanisława Budnych, Eugeniusza Kurzawę/ Józefa, Genowefę, Antoniego Kołodziejczak, z rodz. Kacprzak/ Helenę i Edwarda Zawodnych/ Stanisławę i Władysława Bagińskich, Tadeusza Bobrowskiego/ Waldemara Jarka/ Marię, Zbigniewa, Kazimierza Frątczak z rodz. Gogol/ Irenę i Jana Borońskich, Natalię i Władysława Dziubczyńskich/ Annę, Anielę i Bronisława z rodz. Przybylskich, z rodz. Pielka, Cieplińskich, Staśkowiak, Kozłowskich/ Jana Mazurka/ Kazimierę i Władysława Borkiewicz, Elżbietę Kmitę, Wojciecha, Mariannę, Floriana Gotowałę, Władysławę Zawieruchę/ Zdzisławę, Zenona, Michała Majdzik, Justynę i Kazimierza Nowak/ Annę, Kazimierza Gościniak, Helenę, Michała Jurek, Mariannę, Kazimierza Gościniak, Mirosławę, Krzysztofa Skotarek, Dariusza Robaka/ Henryka Kozłowicza oraz z rodz. Smorawińskich, Wolnych i Pawlaków / Jana Bryla, Jadwigę Wieczorek, Eugeniusza Lemańskiego, rodziców Rysiów/ Helenę Skoraszewską, Danutę i Janusza Dzierzgowskich, z rodz. Świętków i Skoraszewskich/ Henryka Szczepankiewicz/

Ojcze nasz…/ Zdrowaś Maryjo …Wieczny odpoczynek ….

 

 

 

GODZ. 12.15

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:

+ Zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane/  Wiktorię, Jana, Stanisława Maciejewskich, Kazimierza, Helenę, Władysława Jarońskich, Bronisławę i Edwarda Saulewicz/ z rodz. Siekierskich/ Krystynę, Jerzego Sulwińskich, Marię Gębską, Irenę i Stanisława Dębowskich/ Genowefę i Feliksa Drobniewskich/ Annę, Wincentego, Henryka, Eugeniusza, Ryszardę, Marcjannę, Józefę, Józefa, Annę Kowalskich/ Jana, Zofię, Aleksandra, Hieronimę Taulewicz/ Janusza Rupentala/ z rodz. Maziarzów, Grobelnych, Urszulę Cenker/ Karola Furmankiewicza/ Waldemara Kowalskiego, Leszka Kowalskiego/ Zofię i Henryka Szafoni, Mariannę Rzepkę/ Wandę Drzewiecką, Jana Szymaniaka/, Reginę i Grzegorza Kurek/ Edwarda Cieplińskiego z rodzicami i teściami/ z rodz. Brychcy, Filipiak i Obiała/ Jana Ziomka/ z rodz. Wierzbowskich, Bartoszewskich i Powalskich/ Stanisława Walczaka, Mariannę i Stefana Bukiewicz/ Małgorzatę Sawicką/ Pelagię Lembicz, Mieczysława Janika/ Janinę i Eugeniusza Kucharskich/ Zdzisława Małolepszego z rodzicami i Teściami, Helenę Sztubę/ Zenonę Mrówczyńską/ z rodz. Kwiecińskich, Kaźmierczaków, Janinę Maksym/  Czesława, Zofię, Andrzeja Szmańda, z rodz. Szmańda i Biskupskich/ Tadeusza Tomickiego, z rodz. Tomickich i Raszewskich, Annę Chęcińską, Anię i Piotrusia Chęcińskich/ Eugeniusza Gawrona, z rodz. Siwczaków i Gawronów/ Eugeniusza Świtalskiego/  Wiesława Mateckiego/ Bogusława, Edmunda, Reginę Kanafów, Mariana Piersialę/ Jadwigę Kubiak, Tadeusza Magierowskiego/ z rodz. Barszcz/ Józefa Koziarskiego z rodziną/ Bożenę i Sylwestra Kluczyńskich, Sławomira Kluczyńskiego/ Stanisława Downar – Zapolskiego, Mirosławę Nadybska, Henryka Błażejewskiego/ Annę, Kazimierza Gościniak, Helenę, Michała Jurek, Mariannę, Kazimierza Gościniak, Mirosławę, Krzysztofa Skotarek, Dariusza Robaka/ Mariannę , Józefa Sobczak/ Józefa Bronisława Malesza/ Helenę i Józefa Trafnych, Marcjannę i Michała Tomczak, Eugeniusza Chojnackiego, Józefa i Franciszka Simińskich/ Dorotę i Antoniego Stożek, Jana Dryjera, Zofię i Bronisława Gontarczyk z rodz. Gontarczyków.

Ojcze nasz…/ Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek ….

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:

       

+ Kazimierę i Antoniego Piasecznych, Mariannę, Adama i Ireneusza Michalak/ Józefę i Tadeusza Wojciechowskich, Barbarę i Lucjana Kapuścińskich/ Barbarę i Jana Talaga/ z rodz. Barszcz/ Renatę Jędro – Kozioł/ Jadwigę Tomczak/ Adama i Antoninę Wlazło, Władysława Lechowskiego, Teresę Rudalską/ Mariannę i Bolesława Górskich, Marię i Piotr Durajów, Tadeusza i Mateusza Grzywacz/ Jana Brzezińskiego, Jana, Aleksandra i Czesławę Traczyńskich/ Jerzego Przybysza/ z rodz. Manków i Panerów/ Andrzeja Michurskiego/ Irenę Matuszak/ Edwarda Marczak, Wincentego Strakowskiego/ Władysławę i Stanisława Zwierzyckich, Eugeniusza Babacz, Piotra Murowiaka/ Kazimierę i Jan Domańskich/ Sabinę i Mariana Błoniewskich/ Stanisława Tomaszewskiego/ Sabinę i Mariana Płocharczyków/ Mariannę Bielakowską/ Kazimierza Warzych z rodzicami i rodzeństwem/ z rodz. Przychockich, Barowicz, Jakubcewicz, Skorulskich/  Krystynę, Tadeusza Chojnackich, Kazimierę, Antoniego Wesołowskich, Helenę, Józefa  i Kazimierza Chojnackich, Mieczysława Wesołowskiego, ks. Mariana Kołackiego, ks. Ryszarda Napiórkowskiego, ks. Mariana Kilichowskiego/ Bronisławę i Lucjana Tomczaków, Łucję i Józefa Koseckich/ Genowefę i Aleksandra Staszczak, Mariannę Raczkowską, Jerzego Jaskulskiego/ Henryka i Zofię Marciniak/ Irenę i Wiktora Zboralskich, Zofię, Leona i Felicję Sochów, Andrzeja Szpitalnego, Joannę Andrzejewską oraz dusze w czyśćcu cierpiące/ Jadwigę Chojnacką z teściami, rodziców Sowińskich, Jerzego Kordylewskiego z ojcem, dusze w czyśćcu cierpiące/ z rodz. Królikowskich/ Władysława Kujawę/ Zdzisława Wojciechowskiego, Józefa Kociemskiego/ Jadwigę i Tadeusza Popiela, Leonarda i Ryszarda Majewskich/ Jakuba Kokoszkę/  Danielę i Leopolda Bielickich, dziadków Jacków i Bielickich/ Rozalię i Stanisława Górnych, Józefa Janczaka z rodzicami/ Jadwigę i Telesfora Trzuskolas/        Sabinę i Feliksa Góranowskich, Zygmunta Bywalec/ Jadwigę i Leona Chabowskich/ Jadwigę i Mieczysława Baranowskich, Helenę i Józefa Simińskich, Władysława Franikowskiego/ Janinę, Tadeusza Skowrońskich i zm. z rodziny/ Mirosława Charczenko/ Irenę Słowikowską, Władysława Słowikowskiego, Czesławę Matczak/ rodziców Pasturskich i Strzeleckich, Stanisława Pasturskiego, Stanisława i Mieczysława Strzeleckich, Krzysztofa Stasiak/ Zbigniewa Klasińskiego, Danielę, Jana Majewskich/ Władysława, Helenę, Bogdana Kędzierskich.

  Ojcze nasz…/ Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek ….

    Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:

+ Benedykta, Mariannę i Stanisława Zwierz, Franciszka, Bronisławę i Franciszka Marysiak, Wawrzyńca i Kazimierę Kubiak, Walentego, Władysławę i Andrzeja Czarneckich, Tadeusza, Annę i Stanisława Snopek, Helenę Skapską i z rodz. Skąpskich i Śledzińskich/ Teresę Werłos, Krystynę Sienkowską, Piotra Skocznia/ Jana i Stanisławę Działak z parafii Wąsosze/ Helenę i Władysława Burda, Józefę i Józefa Fiszer/ Mariana Urbańskiego, Józefa Deszcz/ Franciszka i Teresę Pieklik, Marię Basałaj, z rodz. Poreda/ Annę i Józefa Ostrowskich, Pelagię Nowak/ Janinę i Ryszarda Andrzejewskich, Aleksandrę i Jana Borkiewicz/ z rodz. Błochowiak, Kaczmarek, Chojnackich, Wesołowskich, Krystynę, Mariana i Marka Błochowiak, Krystynę i Tadeusza Chojnackich, Adama Blocha, Martę Cyrankowską, Izabelę Suchocką, Łucję Grudzińską/ Pawła Matuszaka/ Grzegorza Dobroszewskiego/ Jana Krawczyńskiego, Krystynę Czapską, Rafała Czapskiego/ Władysławę Wiśniewską, Władysławę i Wincentego Warzych, Barbarę, Kazimierza, Władysławę i Józefa Warzych, Weronikę i Adama Wiśniewskich, Barbarę i Andrzeja Kołodziejczak/ Teresę Dębińską, Stanisława Mazurek/  Stanisławę i Józefa Sibilskich/ Czesława, Teresę Woźniaków, Jadwigę, Stanisława, Tomasza Bartkowiaków, Jana Czechowskiego, Leszka Sobieraja, Jana Wroteckiego, Mariannę, Czesława Przepierczyńskich, Marię Okołotowicz, dusze w czyśćcu cierpiące/ Annę i Piotra Michalak, Jadwigę i Andrzeja Chorzewskich/ Zofię i Jana Janiak, Józefa i Genowefę Grochocińskich, z rodz. Janiaków, Witkowskich, Grochocińskich i Szymańskich/ Zofię i Juliusza Ulatowskich, Joannę i Karola Eksztajnów oraz zmarłych z ich rodzin/ Ewę Ligocką, Żanetę, Stanisława i Zuzannę Wardęckich, Henryka i Helenę Ligockich, dzieci nienarodzone i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące/ z rodz. Kozłowskich i Żabierków, Mariana Woźniaka, Henryka Goździewicz/ Halinę i Zbigniewa Wojtczak, Stanisława Szramskiego/ Janinę i Zygmunta Jaroszewskich, Kazimierza Bukowskiego/ Kazimierę i Kazimierza Ćwiklińskich/ Mariannę i Stanisława Musielak, Janinę i Stanisława Grzebielucha, z rodz. Trawińskich/ z rodz. Cydzików i Knapczyków/   z rodz. Głąbickich i Kazusiów/ Zdzisława Majewskiego z rodzicami, Genowefę i Józefa Nowak, Grażynę i Renatę Kacprzak/ Józefa, Lucynę i Władysława Tomczak, Hieronima Sobieraja/ z rodz. Kantorowskich i Włodarczyków, dusze w czyśćcu cierpiące/ Romana Kwiatkowskiego, z rodz. Kwiatkowskich i Kitów/ Władysława Banasińskiego, Grzegorza Michałów. Edwarda Janaszjkiewicz.

Ojcze nasz…/ Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek ….

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych:

+ Jerzego Kużniewskiego/ Sławę, Teresę i Sylwestra Szymańskich, Kazimierę i Stanisława Kanieckiego, z rodz. Szymańskich i Kanieckich/ Lucynę i Stanisława Macuga/ Irenę i Romana Witulskich, z rodz. Witulskich i Matelaków/ Barbarę Durkiewicz/ Antoniego i Władysławę Pecyna, Antoniego i Mariannę Szmagaj/ Marka Przybylaka, z rodz. Pilarczyków i Frydrychowskich, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące/ Ewę Zawadę, Janusza Wojtyłko/ Władysławę, Jana Pawła, Czesława Nowaków/ Piotra i Krzysztofa Pietraszek/ z rodz. Adamczyków, Kozłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące/ Zbigniewa Kwaterowskiego/ z rodz. Nierychłych/ z rodz. Modelskich i Lebiodów/Franciszkę i Józefa Simińskich/ Mieczysława Szydłowskiego, Stanisława Jaskulskiego i dusze w czyśćcu cierpiące/ Zdzisława Wróbla i z rodz. Grąbliniaków/ Marka Musiałkiewicza/ Czesława Rakowicz, Reginę i Władysława Przybyłę, Leszka, Marka i Wojciecha Przybyła/ z rodz. Budków i Łaskrzewskich/ Józefę i Stanisława Miętkiewskich z rodzinami, Janinę, Józefa, Bronisławę, Józefa Kozłowskich, chrześniaka Jana, chrzestnych, kapłanów, siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące/ Helenę, Mieczysława, Henrykę Bekalarczyków, Mariannę, Kazimierza Chojenków/  Helenę i Stanisława Raszewskich/ Aleksandrę i Tadeusza Stołowskich, Antoninę i Jana Andrzejewskich/  Eugeniusza Szubińskiego, Władysławę i Józefa Warzych, Władysławę i Sylwestra Żabierek/ Zygmunta Nawrot/ Honoratę i Antoniego Kozłowskich, Jadwigę i Kazimierza Chelińskich/ z rodz. Pobojewskich, Fangratów, Sierakowskich, Sycińskich/ Janinę i Stanisława Kmieć, Janinę i Jana Kasterskich/ Czesławę, Antoniego, Helenę Nowaków z rodziną, Adama, Teresę, Adama Drzewieckich z rodziną, Henrykę, Seweryna Przybeckich z rodziną/Mieczysława Wróblewskiego z rodzicami, Franciszkę i Józefa Aniszewskich z dziećmi, Mariannę i Michała Dyderskich z dziećmi, Stefana Pleśniaka i dusze w czyśćcu cierpiące, Jerzego Nowaka/

 Ojcze nasz…/ Zdrowaś Maryjo …Wieczny odpoczynek ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +