• Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne
 • Zdjęcie główne

Ministranci naszej parafii służą Bogu poprzez posługę liturgiczną.

Zbiórki ministrantów odbywają się zazwyczaj o 17.30 w wyznaczony dzień tygodnia.

Do zasadnicznych obowiązków ministranta należy cotygodniowa zbiórka oraz dyżur, czyli służba na Mszy św. w wybrany dzień tygodnia.

Ministrancji starają się wcielać w życie swój oryginalny HONOROWY KODEKS, czyniąc to na styl salezjański.

Opiekunem ministrantów jest ks. Adam Kierszka sdb

 

Zbiórki ministrantów

 • Kandydaci i ministranci młodsi - Szkoła Podstawowa (klasa I-III)

  • poniedziałek godz.: 16.00
 • Ministranci - Gimnazjum i LO

  • poniedziałek godz.: 19.40
 • Ministranci - Szkoła Podstawowa (klasa IV i VI)

  • środa godz.:19.40

 

Spotykamy się w zakrystii.

 

Drodzy ministranci, do zobaczenia na zbiórkach i dyżurach 

Ministrant

lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

 

Patronami ministrantów są:

św. Alojzy Gonzaga
św. Dominik Savio
św. Jan Berchmans
św. Stanisław Kostka
św. Tarsycjusz

 

Hymn ministrantów:

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła.

Formacja ministrantów

Kandydat

Kandydatami zostają zwykle chłopcy po I Komunii Św. Niekiedy są to także starsi uczniowie, którzy wyrażają chęć zostania ministrantami. Pierwsze spotkania wprowadzają kandydatów w wymagania i obowiązki ministranta. Jeśli chłopcy postanawiają nadal uczestniczyć w zbiórkach, zostają przyjęci w poczet kandydatów na ministrantów. Odbywa się to w czasie Mszy św., podczas której otrzymują komże. Od tej pory mogą służyć przy ołtarzu, ale nie wykonują jeszcze żadnych funkcji, chyba, że zabraknie ministrantów, a oni sami potrafią ich zastąpić.

Okres kandydatury trwa około jednego roku. Włączenie kandydatów w poczet ministrantów odbywa się przed wakacjami. Chłopcy otrzymują wówczas szarfy i legitymacje LSO. Po uroczystej mszy św. odbywa się spotkanie, w którym uczestniczą nowo przyjęci ministranci wraz z rodzicami, ksiądz proboszcz, ks. opiekun parafialny oraz animator prowadzący grupę.

 

Choralista

Choralista to drugi rok formacji LSO. Jego zadaniem jest znajomość odpowiedzi i śpiewów używanych podczas liturgii, a szczególnie mszy św. a także posługiwanie się dzwonkami i gongiem. Jest to także rok, w którym ministrant pogłębia zdobytą wcześniej wiedzę i praktyczne umiejętności.

 

Ministrant Światła

Ministrant Światła nosi świece podczas liturgii. Poza tym poznaje lepiej Chrystusa, który jest „Światłością oświecającą każdego człowieka". Posługę ministranta światła widzimy zwykle podczas większych uroczystości parafialnych.

 

Ministrant Księgi

Ministrant Księgi zna i troszczy się o księgi liturgiczne. Podczas liturgii przynosi i odnosi mszał oraz inne księgi: lekcjonarz, modlitwę wiernych, agendę.

 

Ministranci Ołtarza

Stopień Ministranta Ołtarza kończy etap formacji ministranckiej. Chłopcy ci przynoszą kielich oraz ampułki do ołtarza, idą z pateną w czasie Komunii św., jednym słowem sprawują funkcje najbliżej ołtarza. Mogą także nosić krzyż i pełnić posługę ministranta kadzidła.

 

Lektorzy

Zdobycie stopnia ministranta ołtarza nie kończy formacji LSO. Wyróżniający się ministranci mogą zostać lektorami, czyli czytać Słowo Boże podczas zgromadzenia liturgicznego. Jest to wielki zaszczyt, do którego trzeba się dobrze przygotować. Kandydaci na lektorów biorą udział w Dekanalnym Kursie Lektora, jaki odbywa się zwykle co roku w poszczególnych dekanatach. Po pomyślnym zakończeniu kursu, otrzymują uroczyste błogosławieństwo do sprawowania tej posługi w Kościele.

Strojem lektora jest alba. Co tydzień odbywają się zbiórki, na których lektorzy pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

 

Animator LSO (ceremoniarz)

Zadaniem animatora jest przygotowywanie i czuwanie nad przebiegiem liturgii, a także pomaganie młodszym ministrantom w formacji poprzez cotygodniowe spotkania w grupach, na których rozważane jest Pismo Święte, dokumenty Kościoła dotyczące liturgii, a także zagadnienia dotyczące właściwej formacji chłopca na danym stopniu ministranckim. Oczywiście nie brakuje też ćwiczeń praktycznych w kościele, gdzie zgodnie z powiedzeniem „przez ćwiczenia do mistrza" ministranci nabywają umiejętności praktyczne.

Obecnie w naszej parafii służbę ministrancką pełni 74 chłopców + 11 misnistrantów honorowych, którzy odbywają formację w przedstawionych powyżej stopniach. Spotkania dla nich odbywają się, co tydzień.

 

Rok formacyjny w parafii

W ciągu roku formacyjnego Służba Liturgiczna bierze udział w rozgrywkach sportowych - najczęściej w piłkę nożną, organizowane również ogniska i różnorodne spotkania.

Ministranci i lektorzy naszej parafii uczestniczą również w rozmaitych wyjazdach, turniejach sportowych.

Organizowane są zabawy andrzejkowe i karnawałowe. Zdarza się również, że ministrantów odwiedzi św. Mikołaj, i oprócz rózgi przyniesie słodkie upominki.

Ponadto ministranci mieli okazję poznać Wyższe Seminarium w Duchowne w Lądzie, a także spotkać się w naszej parafii z jego klerykami. Nie brakuje także rozrywki, podczas której wszyscy świetnie się bawią.

Liturgiczna Służba Ołtarza działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza wszystkich chłopców, którzy ukończyli II klasę szkoły podstawowej i są chętni do służenia Chrystusowi w kościele. Wszyscy starsi mogą podjąć się posługi lektoratu, czytając Słowo Boże w czasie Mszy świętej.